top of page

Privacyverklaring

Glowfix hecht waarde aan het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website van Glowfix en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen. Glowfix houdt zich dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je persoonsgegevens veilig bij ons zijn. In dit Privacy Statement leggen wij daarom uit hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Glowfix verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je ze aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

 • Eventueel Voor- en na-foto’s, beeldmateriaal

 • Overige persoonsgegevens die u actief aan Glowfix verstrekt

Voor welke doeleinden gebruikt Glowfix je persoonsgegevens?

Glowfix gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om afspraken te kunnen plannen

 • Om behandelingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren

 • Om bestellingen in de webshop goed, snel en gemakkelijk te laten verlopen

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige mailings

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glowfix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  In principe bewaart Glowfix je gegevens niet langer dan hieronder aangegeven, tenzij wij in verband met een wettelijke verplichting je persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Personalia en adresgegevens: Deze gegevens worden 2 jaar bewaard na je laatste afspraak. Indien je bonnen of facturen op naam hebt ontvangen, worden deze gegevens 7 jaar bewaard in verband met een wettelijke bewaarplicht. Na deze termijnen zullen deze gegevens uit ons databestand worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glowfix verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Glowfix maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Glowfix gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Glowfix op deze manier haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Meer informatie over cookies?

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook kan je op de volgende websites meer informatie vinden over cookies:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan

 

Wat zijn je rechten en hoe kun je die uitoefenen?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Glowfix van jou heeft, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Op grond van de privacyregels heb je diverse privacyrechten. Deze hebben wij hieronder voor je opgesomd. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hier meer over.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde gegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Hoe beveiligt Glowfix je persoonsgegevens?

Bij Glowfix doen we ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van je persoonsgegevens. Als je vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die Glowfix over jou verwerkt, verzoeken we je ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

Contact

Indien je na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebt kun je contact opnemen met Glowfix via info@glowfix.nl.

Liefs, Yasmin

Eigenaresse Glowfix Skin Professionals

bottom of page